Przemysł cementowy: nadzór drganiowy i temperaturowy sprężarek.

Urządzenia DiBOX zostały wybrane jako baza dla realizacji systemu ciągłego monitorowania drgań oraz temperatury stacji sprężarek w zakładzie produkcyjnym jednego z liderów branży cementowej. Produkcja ciągła wymusza utrzymanie urządzeń w bardzo dobrym stanie technicznym oraz dokładne planowanie prac remontowych. Zmienne warunki pracy maszyn wymusiły wdrożenie monitoringu parametrycznego, uwzględniającego ciśnienie powietrza w instalacji oraz fakt załączenia wybranego kompresora. Drgania oraz temperaturę mierzą zintegrowane czujniki dostarczone przez CTC. Dane przesyłane są do systemu automatyki sprężarkowni interfejsem modbus RTU. Dodatkowo wykorzystane zostały wyjścia przekaźnikowe.

Przeczytaj więcej o DiBOX™