Przemysł metalurgiczny: nadzór drganiowy wentylatora wyciągowego.

Urządzenie DiBOX wyposażone w 4 czujniki drgań zintegrowane z czujnikami temperatury zostało wytypowane do nadzoru stanu technicznego wentylatora o mocy 500kW. Ze względu na przewidywane wykorzystanie możliwości diagnostycznych systemu, podłączony został czujnik prędkości obrotowej, który pozwoli na parametryczną analizę sygnału drgań. Jednocześnie możliwe jest wyłączenie funkcji alarmowania przy rozbiegu i wybiegu maszyny – określono minimalną prędkość obrotową aktywacji monitora.

Przeczytaj więcej o DiBOX™