Przemysł motoryzacyjny: stacja wibracyjnej oceny jakości produktu.

Z wykorzystaniem systemu pomiarowego DiBOX zrealizowaliśmy projekt stacji pomiaru drgań przeznaczonej do oceny jakości produktu końcowego – pompek wykorzystywanych w konstrukcji foteli samochodowych – pod względem emitowanych drgań.

Do pomiaru zostały wykorzystane laserowe czujniki przemieszczenia, które rejestrują chwilową wartość położenia pompki względem czoła czujnika. Parametry drgań pompki dostarczają laserowe czujniki drgań firmy Keyence, które są bezpośrednio podłączone do systemu pomiarowego DiBOX. Dane z systemu pomiarowego przesyłane są za pomocą łącza Ethernet do komputera przemysłowego odpowiedzialnego za akwizycję, przetwarzanie i analizę danych pomiarowych.
Wyniki pomiaru oraz informacja klasyfikująca jakość badanego egzemplarza pompki wyświetlane są na ekranie dotykowym LCD i przesyłane interfejsem komunikacyjnym Modbus/TCP do systemu automatyki. Zapisane przebiegi czasowe sygnału drgań badanych pompek dają możliwość doboru parametrów oceny produktu, a także szczegółową analizę sygnału drgań konkretnego modelu lub serii pompek.

W stację zostały wbudowane piezoelektryczne czujniki mierzące drgania czujników laserowych w kierunku pomiaru drgań pompki. Stanowią one zabezpieczanie w sytuacji wystąpienia nadmiernych drgań pochodzących z zewnątrz lub innych urządzeń w linii produkcyjnej. Podstawową ochronę przed zakłóceniami zapewniają wibroizolatory sprężynowe, na których zamocowana jest płyta nośna czujników. Płyta z czujnikami, uchwytami pompki oraz samą pompką jest odizolowanym układem pomiarowym, którego elementy podczas pomiaru pozostają względem siebie w niezmienionym położeniu.

Przeczytaj więcej o DiBOX™

Galeria