Przemysł metalurgiczny: ocena stanu technicznego przekładni napędowej walcarki.

Urządzenie HEV-i zostało wykorzystane do pomiaru drgań klatki walców zębatych, stanowiącej element napędu walcarki profili stalowych. Celem jest ocena stanu technicznego łożysk i zazębienia, a także wypracowanie metod automatycznej oceny stanu technicznego tych elementów uwzględniających zmienną prędkość obrotową, kierunek obrotów oraz ogromną dynamikę obciążenia układu napędowego.

Przeczytaj więcej o HEV-i™