Przemysł wydobywczy: Monitorowanie drgań i temperatury przekładni.

Pierwsze urządzenia COBAD zostały zabudowane w przekładniach PAT-KPL25 oraz PAT-PL35 w zakładzie Patentus S.A. Przekładnie wraz z systemem będą badane na stacji prób. Podczas testów COBAD dostarczy informacji na temat drgań oraz temperatury łożysk. Rejestrowane będą nie tylko poziomy, ale także przebiegi czasowe drgań. Ich późniejsza analiza pozwoli przeprowadzić analizę wpływu obciążenia na poziom drgań łożysk i kół zębatych przekładni. Oceniona zostanie dokładność ich wykonania, zidentyfikowane ewentualne problemy mogące prowadzić do uszkodzenia przekładni lub istotnego skrócenia czasu jej bezawaryjnej pracy.

Po zainstalowaniu napędów w miejscu docelowym, COBAD odpowiedzialny będzie za nadzór drganiowy i termiczny nad przekładnią, w której został zabudowany. Rejestrowany na karcie pamięci przebieg czasowy, umożliwi analizę stopnia zużycia jej poszczególnych elementów oraz precyzyjne wskazanie przyczyny04 ewentualnego uszkodzenia.

Galeria