Przemysł spożywczy: ocena stanu technicznego elementów napędów.

Czujnik mVIBE został dostarczony do zakładu przetwórstwa rybnego. Przy jego pomocy prowadzone będą okresowe kontrole stanu technicznego elementów układów napędowych transporterów i dozowników. Obecnie do analizy poziomów drgań, widma i przebiegów czasowych wykorzystywane będzie oprogramowanie mVIBE BASIC dostępne nieodpłatnie poprzez Google Play (Alitec mVIBE).

Przeczytaj więcej o mVIBE

Przeczytaj więcej o mVIBE SOFT

Aplikacja Android mVIBE ze sklepu Google Play – POBIERZ