mVIBE SOFT – oprogramowanie diagnostyczne

 

Miernik drgań w smartofnie, który funkcjonalnością przewyższa większość urządzeń dostępnych na rynku. Przy pomocy programu mVIBE przeprowadzisz ogólną ocenę stanu technicznego maszyn zgodnie z obowiązującymi normami. Ponadto zidentyfikujesz podstawowe uszkodzenia analizując widmo i przebieg czasowy. Program dostępny jest bez opłat w Google Play. Jego funkcjonalność możesz sprawdzić korzystając z czujników wbudowanych w smartfonie. 

UWAGA: Niektóre smartfony nie udostępniają informacji o częstotliwości pomiaru. Niestety w tym przypadku nie możemy przeprowadzić analizy w sposób właściwy. Zainstaluj program na innym urządzeniu.

Dokładne pomiary drgań maszyn i obiektów budowlanych pozwala wykonać bezprzewodowy czujnik drgań mVIBE (link) z interfejsem WiFi. Sygnał mierzony jest wysokiej jakości akcelerometrem piezoelektrycznym. Za przetwarzanie odpowiada 24-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy o maksymalnej częstotliwości próbkowania 65 kHz.

Czujnik możesz zamówić ze świadectwem wzorcowania PCA. Dostarczymy go wraz z uchwytem magnetycznym w odpornej na uszkodzenia walizce.

 • Pomiar drgań w dowolnym zakresie częstotliwości, w przedziale 1 Hz – 25,6 kHz
 • Zgodność z większością norm oceniających stan techniczny maszyn i obiektów budowlanych
 • Deklaracja 3 progów alarmowych dla poziomu drgań
 • Wykres przebiegu czasowego drgań
 • Eksport wyniku do pliku tekstowego w formacie CSV
 • Automatyczna aktualizacja programu
 • Wykres widma częstotliwościowego drgań, rozdzielczość 1Hz
 • Zapis wykresu w pliku graficznym
 • 4 markery, w tym harmonicznych i wstęg bocznych

mVIBE SOFT jest podstawowym programem współpracującym z bezprzewodowym czujnikiem drgań. Jego funkcjonalność obejmuje wyznaczanie wartości skutecznej (RMS), szczytowej (0-p) i międzyszczytowej (p-p) przyspieszenia, prędkości oraz przemieszczenia drgań w określonym paśmie częstotliwości.

Dla każdego z parametrów sygnału możliwe jest wyświetlenie widma częstotliwościowego. Jego analizę ułatwiają markery: pojedyncze, harmonicznych oraz wstęg bocznych. Rozdzielczość obrazu widma prezentowanego w programie mVIBE SOFT wynosi 1 Hz. Uzyskanie wyższych rozdzielczości (do 0,0625 Hz) jest możliwe w programie mVIDIA.

Funkcjonalność oprogramowania uzupełnia możliwość wyświetlenia aktualnego przebiegu czasowego.

Prezentowane wyniki analiz mogą być zapisywane w postaci pliku graficznego lub tekstowego, w formacie CSV. Plik graficzny może zostać bezpośrednio umieszczony w raporcie z pomiarów. Plik tekstowy umożliwia dalszą analizę wyniku np. w arkuszu kalkulacyjnym.

Program mVIBE SOFT po pobraniu z GooglePlay i zainstalowaniu na urządzeniu mobilnym może wykorzystywać sygnał pochodzący z akcelerometrów wbudowanych w urządzenie mobilne. Rozwiązanie to umożliwia zapoznanie się z programem. Należy zwrócić uwagę, że czujniki te mierzą drgania w zakresie częstotliwości do maksymalnie kilkudziesięciu Hz, posiadają liniową odpowiedź w wąskim zakresie amplitud i częstotliwości, nie są kalibrowane. Oznacza to, że wykonanie wiarygodnych pomiarów drgań przy pomocy urządzeń mobilnych nie jest możliwe. Niektóre urządzenia mobilne nie udostępniają informacji o częstotliwości próbkowania sygnału drgań, co uniemożliwia właściwe określenie parametrów pomiaru i funkcjonowanie oprogramowania.

Przeprowadzenie pomiarów drgań w zakresie częstotliwości oraz z dokładnością zgodnymi z obowiązującymi normami oraz stosowanymi metodami oceny stanu technicznego i diagnostyki maszyn wymaga użycia zewnętrznego czujnika mVIBE.

*UWAGA: Niektóre smartfony nie udostępniają informacji o częstotliwości pomiaru. Niestety w tym przypadku nie możemy przeprowadzić analizy w sposób właściwy. Zainstaluj program na innym urządzeniu.

 • Możliwość dostosowania mierzonego parametru drgań do większości norm oceniających stan techniczny maszyn i obiektów budowlanych
 • Operowanie wartościami skutecznymi (RMS), szczytowymi (amplituda, 0-P) oraz międzyszczytowymi (P-P) dla przyspieszenia, prędkości i przemieszczenia drgań, w dowolnym zakresie częstotliwości w przedziale 1 Hz – 25,6 kHz
 • Deklaracja 3 progów alarmowych dla poziomu drgań
 • Sygnał dźwiękowy przekroczenia poziomu alarmu
 • Wykres widma częstotliwościowego drgań, rozdzielczość 1Hz
 • 4 markery dla wykresu widma z markerami częstotliwości harmonicznych oraz wstęg bocznych
 • Wykres przebiegu czasowego drgań
 • 4 markery dla wykresu przebiegu czasowego z powtarzaniem
 • Prezentacja wartości na wykresie
 • Zapis widoku wykresu w pliku graficznym
 • Eksport widma oraz przebiegu czasowego do pliku tekstowego w formacie CSV
 • Praca w trybie on-line
 • Odczyt dokładnej czułości przetwornika z urządzenia pomiarowego
 • Możliwość testowania funkcjonalności programu przy użyciu czujników drgań wbudowanych w smartfon
 • Automatyczna aktualizacja programu

Newsletter

n