mVIDIA

 

mVIDIA to program którego funkcjonalność zaspokoi potrzeby nie tylko doświadczonego diagnosty, ale pozwoli zgłębić tajniki predykcyjnego utrzymania ruchu osobom, które dopiero zaczynają przygodę z pomiarem drgań. 

Opracowany przy współpracy z diagnostami zestaw analiz oraz intuicyjny interfejs użytkownika pozwalają niezwykle efektywnie realizować codzienne zadania służb utrzymania ruchu.

Dostępne w oprogramowaniu analizy pozwalają wykryć:

 • niewyważenie i mimośrodowość,
 • rozosiowanie,
 • uszkodzenie łożysk tocznych i ślizgowych oraz ich obudów,
 • niestabilność filmu olejowego,
 • kawitację,
 • luzy mocowania i pęknięcia elementów konstrukcyjnych maszyn,
 • uszkodzenia kół zębatych oraz pasów przekładni,
 • uszkodzenia turbin i wentylatorów,
 • uszkodzenia elektryczne i mechaniczne silników,
 • prędkości krytyczne, rezonanse.
 • Pomiar drgań w dowolnym zakresie częstotliwości, w przedziale 1 Hz – 25,6 kHz
 • Zgodność z większością norm oceniających stan techniczny maszyn i obiektów budowlanych
 • Deklaracja 3 progów alarmowych dla poziomu drgań
 • Wykres przebiegu czasowego drgań
 • Eksport wyniku do pliku tekstowego w formacie CSV
 • Automatyczna aktualizacja programu
 • Wykres widma częstotliwościowego drgań, rozdzielczość 1Hz
 • Zapis wykresu w pliku graficznym
 • 4 markery, w tym harmonicznych i wstęg bocznych

Zamień smarfon lub tablet w narzędzie do oceny stanu technicznego i diagnostyki maszyn. mVIDIA to program którego funkcjonalność zaspokoi potrzeby nie tylko doświadczonego diagnosty, ale pozwoli zgłębić tajniki predykcyjnego utrzymania ruchu osobom, które dopiero zaczynają przygodę z pomiarem drgań. Opracowany przy współpracy z diagnostami zestaw analiz oraz intuicyjny interfejs użytkownika pozwalają niezwykle efektywnie realizować codzienne zadania służb utrzymania ruchu.

Program współpracuje ze wszystkimi urządzeniami produkcji Alitec wyposażonymi w interfejs WiFi. Uzupełnienie stanowi oprogramowanie VIDIA instalowane na komputerach klasy PC. mVIDIA jest elementem systemu predykcyjnego utrzymania ruchu wykorzystującego bezprzewodowe urządzenia pomiarowe oraz bezprzewodowe czujniki drgań produkowane przez Alitec. Najnowsze techniki i narzędzia programistyczne pozwoliły zamienić smartfon w narzędzie diagnostyczne, którego funkcjonalność, moc obliczeniowa oraz możliwości prezentacji wyników analiz znacznie przewyższają inne rozwiązania dostępne na rynku. Program pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android. Sygnał drgań mVIDIA pobiera z urządzeń pomiarowych wyposażonych w interfejs WiFi. Wyposażamy w niego wszystkie produkowane przez nas urządzenia: przenośne ze zintegrowanym akcelerometrem trójosiowym oraz prostą kamerą termowizyjną (WiViD), bezprzewodowe czujniki drgań (mVIBE), stacjonarne (DiBOX, HEV-i, SiBOX, COBAD). Łącze bezprzewodowe pozwala wykonywać pomiary w strefach niebezpiecznych, a także gromadzić dane zapisane w sytuacjach alarmowych na kartach pamięci urządzeń stacjonarnych. Dla wszystkich analiz zdefiniowanych w danym punkcie maszyny urządzenie współpracujące z mVIDIA wykonuje tylko jeden pomiar. Jego parametry zaspokajają potrzeby każdej z nich. Oznacza to spędzenie jedynie kilku sekund przy badanym podzespole. Nawet jeśli zapomnisz zdefiniować odpowiedni parametr diagnostyczny, nigdy więcej nie będziesz musiał wracać na halę produkcyjną. W mobilnej bazie danych wraz ze strukturą zakładu przechowywane są oryginalne przebiegi czasowe. To wyjątkowe podejście pozwala w pełni korzystać z analiz dodanych nawet po zakończeniu pomiarów. Analizy wyznaczające poziom mogą porównywać wyniki z zadeklarowanymi progami alarmowymi. Informacja o alarmie propaguje w drzewie lokalizacji wskazując ścieżkę do uszkodzonych podzespołów. Typ analizy, jej parametry oraz wartości progowe określają normy definiujące kryteria oceny stanu technicznego maszyn i ich podzespołów. Dla wybranych typów maszyn przygotowane zostały kreatory, które w oparciu o istniejące normy, uwzględniając parametry maszyny automatycznie tworzą zestaw analiz oceniających ich ogólny stan techniczny. Jeśli dla badanej maszyny nie istnieją odpowiednie przepisy, progi alarmowe możesz wyznaczyć samodzielnie. mVIDIA posiada wbudowany moduł analizy statystycznej trendu zmian wartości wybranego parametru w czasie, wykorzystujący metodę 3Σ. Jedyne czego potrzebujesz to pewność, że w wybranym okresie czasu maszyna znajdowała się w dobrym stanie technicznym i nie wystąpiły zdarzenia krytyczne. Przy pomocy programu mVIDIA możesz analizować sygnał drgań maszyn pracujących w cyklach przerywanych. Pomiar możesz wyzwolić ręcznie lub automatycznie, ustalając odpowiednie kryterium. Po zarejestrowaniu przebiegu czasowego trwającego maksymalnie 32 sekundy istnieje możliwość wydzielenia i pełnej analizy jego fragmentu. Dla użytkowników wykorzystujących własne metody analizy sygnału drgań, program oferuje zapis wyniku pomiaru lub analizy do pliku tekstowego.

mVIDIA współpracuje z oprogramowaniem VIDIA przeznaczonym do instalacji na komputerach klasy PC w konfiguracji klient-serwer. Dane mogą być wgrywane do bazy danych lokalnie lub trafiać na serwer bezpośrednio po wykonaniu pomiaru, wykorzystując połączenie poprzez sieć GSM. Ta sama baza przechowuje informacje pochodzące z systemów stacjonarnych.

Dostępne w oprogramowaniu analizy pozwalają wykryć:

 • niewyważenie i mimośrodowość,
 • rozosiowanie,
 • uszkodzenie łożysk tocznych i ślizgowych oraz ich obudów,
 • niestabilność filmu olejowego,
 • kawitację,
 • luzy mocowania i pęknięcia elementów konstrukcyjnych maszyn,
 • uszkodzenia kół zębatych oraz pasów przekładni,
 • uszkodzenia turbin i wentylatorów,
 • uszkodzenia elektryczne i mechaniczne silników,
 • prędkości krytyczne, rezonanse.
 • Tryb trasy pomiarowej oraz pomiaru niezależnego
 • Przechowywanie informacji pomiarowej w bazie danych
 • Operowanie wartościami skutecznymi (RMS), szczytowymi (amplituda, 0-P) oraz międzyszczytowymi (P-P) dla przyspieszenia, prędkości i przemieszczenia drgań
 • Zakres częstotliwości analizowanych sygnałów 1 Hz – 25,6 kHz (częstotliwość próbkowania 65 kHz)
 • Funkcja podglądu wyników pomiaru (tryb on-line)
 • Wyzwalanie zapisu danych przekroczeniem wartości progowej wybranego parametru drgań
 • Zapis oryginalnego przebiegu czasowego w celu późniejszej analizy szczegółowej (czas trwania do 32 sek.)
 • Analiza fragmentu przebiegu czasowego do badania sygnałów niestacjonarnych
 • Wyznaczanie i prezentacja poziomu drgań w dowolnym zakresie częstotliwości bezpośrednio z przebiegów czasowych (true RMS, true 0-P, true P-P)
 • Wyznaczanie parametrów statystycznych: współczynnik szczytu (crest factor), kurtoza, skośność
 • Estymaty punktowe oceny stanu łożysk: Bg, Bv, BWI TM (Bearing Wear Indicator), gE (RMS obwiedni przyspieszenia)
 • Deklaracja 4 progów alarmowych dla analiz typu poziom
 • Propagacja statusu analizy (przekroczenie wartości progowych) w drzewie trasy pomiarowej
 • Wykres trendu zmian wartości poziomów w czasie
 • Analiza statystyczna trendu z wyznaczaniem progów alarmowych (metoda 3Σ)
 • Wykres widma częstotliwościowego drgań w dowolnym zakresie częstotliwości, do 400 tysięcy linii
 • Analiza widma obwiedni
 • 4 markery dla wykresu widma z markerami częstotliwości harmonicznych oraz wstęg bocznych
 • Wykres przebiegu czasowego drgań
 • 4 markery dla wykresu przebiegu czasowego z powtarzaniem
 • Eksport wyników analiz oraz przebiegów oryginalnych do pliku tekstowego w formacie CSV
 • Możliwość analizy sygnału w dowolnym zakresie częstotliwości z funkcją minimalizacji błędów przetwarzania – wbudowany mechanizm dynamicznego wyznaczania parametrów filtrów cyfrowych DFPE TM (Dynamic Filter Parameter Estimation)
 • Kreator zestawu analiz dla sprężarek śrubowych oraz dmuchaw Rootsa
 • Kreator zestawu analiz dla przekładni
 • Baza danych czujników wraz z ich parametrami
 • Baza danych urządzeń pomiarowych wraz z ich parametrami oraz ostatnią konfiguracją
 • Odczyt dokładnej czułości przetwornika z urządzenia pomiarowego
 • Punktowy pomiar temperatury w czasie pomiaru drgań (tylko urządzenie WiViD)
 • Tryb kamery termowizyjnej z rejestracją obrazów termicznych (tylko urządzenie WiViD)
 • Wbudowana baza emisyjności materiałów
 • Eksport/import bazy danych
 • Automatyczna aktualizacja programu

Newsletter

n