QACQ – innowacyjne urządzenie pomiarowo-rejestrujące pracujące w trzech trybach

 

QACQ to unikalne urządzenie w zakresie uniwersalności, oferowanych funkcji oraz jakości wykonywanych pomiarów. Pracuje w trzech trybach jako:

 • karta pomiarowa,
 • autonomiczny system zdalnego monitorowania stanu maszyn,
 • sterowany zdarzeniami rejestrator parametrów pracy maszyny i sygnału drgań.

QACQ został wyposażony w 9 w pełni zsynchronizowanych kanałów pomiarowych. Rodzaj wejść analogowych użytkownik może zmieniać samodzielnie, za pomocą mikroprzełączników umieszczonych we wnętrzu obudowy.

QACQ w skrócie

 • Wyposażony w pamięć danych o pojemności 8 GB
 • Rejestracja przebiegu czasowego oraz parametrów pracy maszyny wyzwalana jest całkowicie automatycznie
 • Automatyczny zapis do 64 sekund sygnału (reakcja na przekroczenie zdefiniowanych progów alarmowych)
 • Analizy parametryczne w połączeniu z unikalnymi trybami wyzwalania pomiaru eliminują fałszywe alarmy np. podczas uruchamiania maszyny
 • Ilość informacji przechowywanej w pamięci wewnętrznej i trafiającej do chmury diagnostycznej VIDIA.cloud ograniczona do niezbędnego minimum
 • Możliwość rejestracji przebiegów czasowych obejmujących czas nawet 4 sekundy przed wystąpieniem zdarzenia niebezpiecznego lub wyzwalającego pomiar
 • Trwała i odporna na trudne warunki atmosferyczne obudowa ze stopu aluminium stosowanego w lotnictwie (klasa odporności IP65)
 • Wbudowany serwer WWW zapewnia łatwą konfigurację urządzenia

Dostępne oprogramowanie 

 • Datacquire

  Program pracujący na komputerach klasy PC.

 • VIDIA.cloud

  Środowisko oceny stanu technicznego maszyn i diagnostyki uszkodzeń, pracujące w prywatnej lub publicznej chmurze. Czytaj więcej…

 • mVIDIA

  Aplikacja mobilna mVIDIA instalowana na smartfonach lub tabletach. To program którego funkcjonalność zaspokoi potrzeby nie tylko doświadczonego diagnosty, ale pozwoli zgłębić tajniki predykcyjnego utrzymania ruchu osobom, które dopiero zaczynają przygodę z pomiarem drgań.

  Opracowany przy współpracy z diagnostami zestaw analiz oraz intuicyjny interfejs użytkownika pozwalają niezwykle efektywnie realizować codzienne zadania służb utrzymania ruchu. Czytaj więcej…

QACQ

Unikalne urządzenie gwarantujące najwyższą jakość pomiarów.

QACQ został wyposażony w 9 w pełni zsynchronizowanych kanałów pomiarowych. Rodzaj wejść analogowych użytkownik może zmieniać samodzielnie, za pomocą mikroprzełączników umieszczonych we wnętrzu obudowy. Użytkownik otrzymuje do dyspozycji:

 • 4 wejścia analogowe o rozdzielczości 24 bitów i maksymalnej częstotliwości próbkowania 64 kHz (IEPE/ICP/CLPS, 0÷20 V, 0÷20 mA, 4÷20 mA),
 • 4 wejścia analogowe o rozdzielczości 16 bitów i maksymalnej częstotliwości próbkowania 1 kHz (0÷2,5 V, 0÷10V, 0÷20 mA, 4÷20 mA),
 • 1 wejście cyfrowe dla enkodera, czujnika prędkości obrotowej i fazy, wyzwalania pomiaru zdarzeniem.
Oprócz sygnału drgań, urządzenia QACQ mogą zbierać statyczne i dynamiczne parametry procesowe (temperatury, ciśnienia, przepływy, poziomy, stany zaworów, itp.). Stanowi to podstawę wdrożenia analiz parametrycznych, które są niezbędne w przypadku maszyn pracujących w cyklu przerywanym lub w zmiennych warunkach.

Już w trybie karty pomiarowej QACQ oferuje ponadprzeciętne możliwości w zakresie akwizycji danych pomiarowych. Komunikując się poprzez bezprzewodowy interfejs WiFi lub Ethernet PoE urządzenie przesyła dane do:

 • aplikacji mobilnej mVIDIA instalowanej na smartfonach lub tabletach,
 • programu Datacquire pracującego na komputerach klasy PC,
 • środowiska oceny stanu technicznego maszyn i diagnostyki uszkodzeń, pracującego w prywatnej lub publicznej chmurze VIDIA.cloud,
 • oprogramowania LabVIEW, DASYLab, Matlab,
 • dowolnej aplikacji użytkownika (dostępna specyfikacja protokołu ATC MESbus bazującego na TCP/IP).

W trybie monitora, QACQ przetwarza w czasie rzeczywistym sygnały napływające z czujników. Uwzględnia przy tym rzeczywistą czułość każdego przetwornika oraz poziom zera. Niezależnie od rodzaju stosowanego czujnika drgań, wyznaczane wewnętrznie parametry diagnostyczne mogą odnosić się do przemieszczenia, prędkości i przyspieszenia drgań. Lista liczonych wielkości obejmuje:

 • wartość skuteczną (RMS),
 • wartość szczytową (0-p) zwyczajną i krótkoczasową (20ms),
 • wartość międzyszczytową (p-p) zwyczajną i krótkoczasową (20ms),
 • wartość średnią,
 • poziom obwiedni sygnału,
 • współczynnik szczytu,
 • Spp i Smax dla orbity przemieszczeń wału z uwzględnieniem ustalonego lub zmiennego położenia jego środka.

Wyniki obliczeń udostępniane są poprzez łącze Ethernet do dedykowanych aplikacji, współpracujących z QACQ (protokół ATC MESbus), a także do systemów automatyki (Modbus/TCP). Każdy z parametrów odnoszony jest  do maksymalnie 3 progów alarmowych. Informacja o wystąpieniu sytuacji niebezpiecznej dostępna jest w rejestrach QACQ i wyświetlana na wskaźnikach LED. Odpowiednia reakcja systemu sterującego obiektem minimalizuje ryzyko zniszczeń następczych spowodowanych wystąpieniem uszkodzenia. Zastosowane rozwiązania pozwalają w sposób ogólny ocenić stan techniczny maszyn zgodnie z obwiązującymi normami, a także wykryć we wczesnym stadium m.in.:

 • niewyważenie i mimośrodowość,
 • rozosiowanie,
 • uszkodzenie łożysk tocznych i ślizgowych oraz ich obudów,
 • niestabilność filmu olejowego,
 • kawitację,
 • luzy mocowania i pęknięcia elementów konstrukcyjnych maszyn,
 • uszkodzenia kół zębatych oraz pasów przekładni,
 • uszkodzenia turbin i wentylatorów,
 • uszkodzenia elektryczne silników,
 • prędkości krytyczne, rezonanse.

W przypadku QACQ wyposażonego w pamięć danych o pojemności 8 GB, rejestracja przebiegu czasowego oraz parametrów pracy maszyny wyzwalana jest całkowicie automatycznie. Reagując na przekroczenie zdefiniowanych progów alarmowych urządzenie automatycznie zapisuje do 64 sekund sygnału. Analizy parametryczne w połączeniu z unikalnymi trybami wyzwalania pomiaru zależnymi od bieżących warunków pracy nadzorowanego obiektu eliminują fałszywe alarmy np. podczas uruchamiania maszyny. Ilość informacji przechowywanej w pamięci wewnętrznej urządzeń i trafiającej do chmury diagnostycznej VIDIA.cloud zostaje ograniczona do niezbędnego minimum. Dzięki pamięci QACQ zyskuje możliwość rejestracji przebiegów czasowych obejmujących czas nawet 4 sekundy przed wystąpieniem zdarzenia niebezpiecznego lub wyzwalającego pomiar.

Podłączenie do QACQ czujnika prędkości obrotowej pozwala dodatkowo reagować na:

 • rozpoczęcie pracy maszyny,
 • zwiększenie lub zmniejszenie prędkości obrotowej o określoną wartość,
 • ustabilizowanie prędkości obrotowej.

Obudowa QACQ wykonana ze stopu aluminium stosowanego w lotnictwie zapewnia jego trwałość i odporność na trudne warunki atmosferyczne. Zapewnia urządzeniu klasę odporności IP65. Długi czas prawidłowego funkcjonowania zapewniają podzespoły elektroniczne klasy automotive.

Opcjonalnie, urządzenia dostarczane są ze świadectwem wzorcowania wystawionym przez OUM (laboratorium akredytowane) w Łodzi lub GUM (laboratorium notyfikowane). W przypadku wzorcowania wraz z akcelerometrami, świadectwo wystawiane jest dla urządzenia będącego miernikiem drgań. Stanowi ono najlepsze potwierdzenie wysokiej jakości systemu i stanowi gwarancję precyzji uzyskiwanych wyników.

Budowę systemów wielokanałowych ułatwia stacja dokująca B4QACQ. Zainstalowane w niej 4 urządzenia w każdej chwili mogą zostać wypięte i stosowane niezależnie od siebie. Wszystkie kanały pomiarowe współpracujących ze sobą systemów pracują synchronicznie. Daje to możliwość analizy powiązań dynamicznych pomiędzy poszczególnymi elementami nadzorowanego obiektu oraz badanie sygnału drgań w funkcji położenia kątowego wału.

Łatwość konfiguracji QACQ na obiekcie zapewnia wbudowany w każde urządzenie serwer WWW.

Pełną funkcjonalność system uzyskuje po włączeniu w infrastrukturę prywatnej lub publicznej chmury diagnostycznej Alitec VIDIA.cloud. Zgromadzone w bazie danych i przetworzone informacje pozwalają na automatyczną ocenę stanu technicznego wybranych podzespołów maszyny, wyznaczenie trendów zmian parametrów diagnostycznych oraz przeprowadzenie pełnej analizy sygnału drgań zarejestrowanego automatycznie w sytuacjach awaryjnych. Wpisując się w ideę przemysłu 4.0, VIDIA.cloud pełni rolę rozproszonego centrum monitorowania stanu technicznego maszyn. Oferuje zdalny dostęp do urządzeń pomiarowych oraz wyników pomiarów i analiz dla użytkowników i wspierających ich działania specjalistów.

WEJŚCIA ANALOGOWE GŁÓWNE (wysokoczęstotliwościowe)
Liczba kanałów 4 z próbkowaniem jednoczesnym, pełna synchronizacja z pozostałymi kanałami
Typ przetwornika analogowo-cyfrowego 4 przetworniki typu DS
Rozdzielczość przetwornika
analogowo-cyfrowego
24 bity
Typ wejść analogowych napięciowe, unipolarne, impedancja wejściowa min. 200 kΩ

napięciowe z dołączonym źródłem prądowym do zasilania czujników CLPS™ (wydajność ok. 4mA, napięcie zasilania min. 20 V, kontrola stanu czujnika i kabla sygnałowego)

prądowe, unipolarne, rezystancja pomiarowa 374 Ω; aktywne lub pasywne

Zakres sygnałów wejściowych napięciowe: 0 ÷ 20 V; prądowe: 0 ÷ 20 mA
Efektywna częstotliwość próbkowania sygnału (fout) maksymalnie 65536 Hz
Wbudowane filtry dolnoprzepustowy filtr analogowy, częstotliwość graniczna f3dB high = 50 kHz

dolnoprzepustowy cyfrowy filtr antyaliasingowy, liniowa faza, częstotliwość graniczna regulowana automatycznie do wartości f-3dB high = 0,46fout (f0,005dB high = 0,438fout, f-80dB high = 0,563fout)

Błąd wzmocnienia ±0,07 %
Całkowity, maksymalny błąd pomiaru ±0,1 % zakresu pomiarowego (przy kalibracji w warunkach pomiaru)
Kalibracja kalibracja fabryczna torów pomiarowych
Zasilanie czujników typu CLPSTM źródło prądowe ok. 4 mA zasilane napięciem 23V

 

WEJŚCIA ANALOGOWE POMOCNICZE (niskoczęstotliwościowe)
Liczba kanałów 4 z próbkowaniem jednoczesnym, pełna synchronizacja z pozostałymi kanałami pomiarowymi;
Typ przetwornika analogowo-cyfrowego 4 przetworniki typu SA
Rozdzielczość przetwornika analogowo-cyfrowego 16 bitów
Typ wejść analogowych napięciowe, unipolarne, impedancja wejściowa min. 200 kΩ; przełączalny zakres 0 ÷ 2,5 V lub 0 ÷ 20 V
Zakres sygnałów wejściowych prądowe, unipolarne, rezystancja pomiarowa 374 Ω; aktywne lub pasywne
Efektywna częstotliwość próbkowania sygnału (fout) 1 MHz uśredniony do 1024 Hz
Wbudowane filtry dolnoprzepustowy filtr analogowy, częstotliwość graniczna f-3dB high = 2,3 kHz
Błąd wzmocnienia ±0,5 %
Całkowity, maksymalny błąd pomiaru ±1 %

 

WEJŚCIA CYFROWE
Liczba kanałów 1 kanał z próbkowaniem jednoczesnym z 3 wejściami cyfrowymi, pełna synchronizacja z pozostałymi kanałami pomiarowymi
Typ wejść cyfrowych napięciowe, unipolarne, impedancja wejściowa min. 200 kΩ
Zakres napięć wejściowych 0 ÷24 V
Efektywna częstotliwość próbkowania sygnału (fout) maksymalnie 65536 Hz

 

INTERFEJSY KOMUNIKACYJNE
Interfejsy cyfrowe Ethernet 10/100Base-TX (PoE); WiFi (IEEE 802.11bgn)
Protokoły komunikacyjne MODBUS TCP; ATC MESbus
Synchronizacja interfejs pełnej synchronizacji procesu próbkowania pomiędzy urządzeniami;

protokół synchronizacji zegarów czasu rzeczywistego

 

OPROGRAMOWANIE
Vidia; mVidia, Datacquire; API; funkcje sterujące Matlab; sterowniki dla LabView;

 

WARUNKI PRACY
Środowisko temperatura –10 ÷ +60°C; wilgotność: 10..100% RH
Zasilanie 22 ÷ 57V; PoE 802.3at/af (37 ÷ 57V); maksymalnie 5W / 10W (bez podłączonych czujników / z podłączonymi czujnikami)
Wymiary geometryczne 18mm x 96mm x 100mm (WxSxG);

 

 

Ze względu na nieustanny rozwój naszych produktów, powyższa specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia.

Newsletter

n