Referencje

Jesteś tutaj: Strona główna / Referencje

Ze współpracy z firmą Alitec zadowolonych jest coraz więcej klientów.

REMAK – ROZRUCH

Firma Alitec dostarczyła, zainstalowała oraz przeprowadziła konfigurację monitora drgań oraz monitora przesuwu dla Turbozespołu nr 2 w ENERGETYKA Sp. z o.o., Wydział EC-4 Legnica. W ramach zlecenia zamontowane zostały czujniki przemieszczenia, przeprowadzono kontrolę oraz kalibrację torów pomiarowych.

Realizacja zlecenia przebiegała przebiegła sprawnie i terminowo. Jakość dostarczonych produktów oraz przeprowadzonych prac spełniła nasze oczekiwania.

Wobec powyższego możemy polecić firmę Alitec jako solidnego i odpowiedzialnego partnera.

Politechnika Świętokrzyska

Firma Alitec dostarczyła na zamówienie Politechniki Świętokrzyskiej aparaturę do badań i pomiarów akustycznych, w zakresie mikrofonu 40PQ firmy G.R.A.S.

Dostawa została zrealizowana terminowo i w sposób należyty. Dostarczony produkt w pełni spełnił stawiane mu wymagania techniczne i jakościowe.

Rekomenduję firmę Alitec jako zaufanego i solidnego partnera biznesowego.

Vir – Tech

Firma Alitec w roku 2009 dostarczyła na zamówienie firmy Vir-Tech aparaturę do badań i pomiarów akustycznych.

Dostawa została zrealizowana terminowo i w sposób należyty. Dostarczone produkty całkowicie spełniły stawiane im wymagania techniczne i jakościowe.

Rekomenduję firmę Alitec jako zaufanego i solidnego partnera biznesowego.

WASKO

Firma Alitec w roku 2009 dostarczyła na zamówienie WASKO S.A. aparaturę do badań i pomiarów akustycznych, w zakresie mikrofonów z wyposażeniem.

Dostawa została zrealizowana terminowo i w sposób należyty. Dostarczone produkty całkowicie spełniły stawiane im wymagania techniczne i jakościowe.

Rekomenduję firmę Alitec jako zaufanego i solidnego partnera biznesowego.

Instytut Energetyki w Warszawie

Firma Alitec dostarczyła wytworzoną na zamówienie Instytutu Energetyki specjalistyczną aparaturę badawczą do pomiaru drgań turbogeneratora posiadającą 48 kanałów pomiarowych (pomiar drgań względnych i bezwzględnych oraz parametrów pracy turbogeneratora). Jest to drugie urządzenie tego typu dostarczone w przeciągu roku.

Wszelkie prace związane z realizacją w/w zamówienia zostały wykonane terminowo i w sposób należyty. Dostarczony produkt w całkowicie spełnił stawiane mu wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe.

Rekomenduję firmę Alitec jako zaufanego i solidnego partnera.

ENEA Wytwarzanie

Instytut Energetyki wdrożył w ENEA Wytwarzanie S.A. stacjonarny system monitorowania stanu technicznego i diagnostyki turbogeneratorów TG-9 (2009 rok) oraz TG-10 (2010 rok). Systemy wykorzystują urządzenia pomiarowe oraz czujniki dostarczone przez firmę Alitec. Ocena stanu technicznego realizowana jest za pośrednictwem programu DAAC/VSI.

Dostawy, prace instalacyjne oraz konfiguracja systemów zostały przeprowadzone prawidłowo, zgodnie z harmonogramem. Obydwa systemy spełniają nasze oczekiwania pod względem technicznym, jak i funkcjonalnym. Od czasu instalacji pracują bezawaryjnie, w trybie ciągłym.

Dotychczasowa współpraca pozwala nam zarekomendować Instytut Energetyki oraz firmę Alitec jako zaufanych i solidnych kontrahentów.

Instytut Energetyki w Warszawie

Firma Alitec dostarczyła i zainstalowała system monitorowania drgań hydrogeneratorów w Elektrowni Wodnej „Dębe”. Wszelkie prace związane z realizacją zamówienia zostały wykonane terminowo i w sposób należyty.

Dostarczony produkt całkowicie spełnił stawiane mu wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe.

Rekomenduję firmę Alitec jako solidnego i rzeczowego kontrahenta.

Instytut Energetyki w Warszawie

Firma Alitec wytworzyła na zamówienie Instytutu Energetyki przenośny system pomiaru drgań stojanów turbogeneratorów wraz z oprogramowaniem. Urządzenie posiada 32, w pełni zsynchronizowane kanały pomiarowe. Współpracuje z układem pomiaru mocy czynnej, biernej, napięć i prądów turbogeneratora, umożliwiając prowadzenie parametrycznej oceny stanu technicznego stojanów w elektrowniach na terenie kraju.

Wszelkie prace związane z realizacją w/w zamówienia zostały wykonane terminowo i w sposób należyty. Pracownicy firmy wykazali duże zaangażowanie w realizację projektu, dostosowując system do naszych potrzeb. Dostarczony produkt całkowicie spełnił stawiane mu wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe.

Rekomenduję firmę Alitec jako rzetelnego kontrahenta.

Vir – Tech

Firma Alitec dostarczyła, zainstalowała i skonfigurowała system monitorowania drgań oraz temperatury łożysk wentylatora wyciągowego.

Rozwiązanie wykorzystuje urządzenie DiBOX oraz 4 akcelerometry firmy CTC z wbudowanym czujnikiem temperatury. Monitorowany jest poziom wartości skutecznej prędkości drgań w paśmie 10Hz – 1 kHz oraz wartość temperatury. Wyniki rejestrowane są w pamięci wbudowanej urządzenia i udostępniane do systemu automatyki poprzez interfejs Modbus/TCP.

Dostawa elementów systemu oraz prace instalacyjne zostały przeprowadzone terminowo, w sposób należyty.

Rekomenduję firmę Alitec jako zaufanego i solidnego partnera w zakresie realizacji systemów oceny stanu technicznego urządzeń przemysłowych.

Zakład Ekspertyz Naukowo-Technicznych w Zakresie Wibroakustyki

Firma Alitec dostarczyła monitor-rejestrator drgań DiBOX wraz z oprogramowaniem analitycznym VIDIA. Obszar wykorzystania systemu obejmuje monitorowanie stanu technicznego oraz diagnostykę uszkodzeń silników, pomp, wentylatorów, sprężarek śrubowych oraz przekładni.

Wstępne wyniki badań z wykorzystaniem dostarczonego produktu wskazują na jego wysoką jakość, ponadprzeciętna funkcjonalność i ergonomię.Wykonane pomiary odznaczają się wysoką dokładnością. System spełnił nasze oczekiwania.

Rekomenduję firmę Alitec jako zaufanego i rzetelnego partnera.

AIR PRODUCTS

Firma Alitec dostarczyła, zainstalowała i skonfigurowała system oceny stanu technicznego linii produkcji tlenu, obejmującej sprężarki śrubowe oraz pompy Rootsa. W systemie wykorzystanych zostało 11 urządzeń DiBOX monitorujących poziom drgań i temperatury w wybranych węzłach łożyskowych. Informacje na temat bieżących wartości parametrów diagnostycznych przekazywane są interfejsem Modbus/RTU do systemu automatyki oraz do oprogramowania diagnostycznego VIDIA. W bazie danych programu VIDIA gromadzone są także przebiegi czasowe sygnału drgań umożliwiające pełną analizę stanu technicznego i diagnostykę uszkodzeń.

Zlecone prace zostały zrealizowane sposób należyty. Dostarczony produkt spełnia stawiane mu wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe.

Rekomenduję firmę Alitec jako zaufanego i rzetelnego partnera.

KSB

Firma Alitec dostarczyła cztery zestawy czterokanałowych monitorów drgań rodziny DiBOX wraz z akcelerometrami piezoelektrycznymi oraz czujnikami temperatury. Urządzenia przeznaczone są do monitorowania drgań pomp zasilających kocioł typoszeregu HGM 3/9 o mocy nominalnej 200 kW. Informacja na temat aktualnego poziomu drgań oraz temperatury przekazywana jest do systemu automatyki łączem analogowym 4-20 mA.

Zlecenie zostało zrealizowane terminowo i w sposób należyty. Dostarczony produkt spełnił stawiane mu wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe.

Rekomenduję firmę Alitec jako zaufanego i solidnego partnera.

Instytut Energetyki w Warszawie

Firma Alitec dostarczyła i zainstalowała system monitorowania drgań hydrogeneratorów w Elektrowni Wodnej „Dębe”.

Wszelkie prace związane z realizacją zamówienia zostały wykonane terminowo i w sposób należyty. Dostarczony produkt całkowicie spełnił stawiane mu wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe.

Rekomenduję firmę Alitec jako solidnego i rzeczowego kontrahenta.

PATENTUS

Firma Alitec zainstalowała na przekładni przenośnika zgrzebłowego w Patentus S.A. system oceny stanu technicznego maszyn HEV-i.

Urządzenie monitoruje poziom drgań na obudowach łożysk napędu. Zastosowano osiem czujników drgań produkcji CTC. Urządzenie ma przyczynić się do zwiększenia dostępności maszyny poprzez wyeliminowanie niespodziewanych awarii oraz dokładnego planowania przyszłych remontów.

Wszystkie prace związane z zamówieniem zostały wykonane rzetelnie i terminowo. Przeprowadzone zostało szkolenie z zakresu obsługi urządzenia oraz dostarczonego oprogramowania. Polecam firmę Alitec jako rzetelnego partnera w zakresie realizacji systemów oceny stanu technicznego maszyn.

PATENTUS

Firma Alitec opracowała, wyprodukowała i dostarczyła do Patentus S.A. trzy egzemplarze systemu COBAD przeznaczonego do monitorowania stanu technicznego przekładni PAT-2KP355 PDM4c o mocach od 34 kW do 101 kW.

Cobad monitoruje drgania oraz temperatury łożysk przekładni. Wyniki analiz gromadzi w pamięci wewnętrznej i przesyła do systemu automatyki łączem światłowodowym przy użyciu protokołu Modbus/TCP. System przeznaczony jest do pracy w środowisku zagrożonym wybuchem (EX I M1).

Rekomenduję firmę Alitec jako rzetelnego i doświadczonego producenta i integratora narzędzi oceny stanu technicznego maszyn i diagnostyki ich uszkodzeń.

Dyckerhoff Polska

Firma Alitec zainstalowała i skonfigurowała urządzenie HEV-i przeznaczone do pomiaru drgań na obudowach łożysk przekładni pieca rurowego w cementowni Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.

Oferowana przez system HEV-i możliwość gromadzenia danych w pamięci wewnętrznej oraz ich przesyłanie do dedykowanego oprogramowania łączem bezprzewodowym uprościła proces instalacji. Na potrzeby aplikacji, oprogramowanie wewnętrzne urządzenia zostało dopasowane do specyfiki obiektu (bardzo niska prędkość obrotowa). Przeprowadzone analizy pozwoliły określić przyczynę anomalii obserwowanych w funkcjonowaniu układu napędowego pieca.

Rekomenduję firmę Alitec jako elastycznego producenta i solidnego dostawcę narzędzi do oceny stanu technicznego i diagnostyki maszyn.

Newsletter

n