Energetyka: ocena stanu elementów hydrozespołów.

Dwa systemy AVAS zostały wykorzystane do rejestracji drgań oraz parametrów procesowych hydrozespołu w elektrowni Porąbka-Żar należącej do PGE Energetyka Odnawialna S.A. Celem było uzyskanie informacji umożliwiającej przeprowadzenie analizy stanu technicznego elementów hydrozespołu oraz opracowanie koncepcji jego modernizacji. Niezwykle istotną cechą AVAS okazała się pełna synchronizacja procesu przetwarzania sygnałów we wszystkich kanałach pomiarowych. W tym przypadku uwzględniała ona obydwa urządzenia, zainstalowane w różnych lokalizacjach. Wśród przeprowadzonych analiz znalazły się m.in. analiza rzędów, z uwzględnieniem powiązań dynamicznych pomiędzy poszczególnymi podzespołami hydrozespołu, analiza orbit, analiza trajektorii osi wirnika, analizy fazowe.

Galeria