Przemysł maszynowy: ocena jakości i serwis kompresorów.

Ogólna ocena stanu technicznego łożysk stopnia sprężającego oraz elementów napędu kompresorów stanie się obszarem zastosowań systemu WiViD w przedsiębiorstwie produkującym sprężarki śrubowe. Wysoka czułość urządzenia pomiarowego oraz dostępne analizy programów mVIDIA/VIDIA umożliwiają diagnostykę uszkodzeń elementów szybkoobrotowych, a także wykrycie problemów z ich smarowaniem, w tym spowodowane złym doborem parametrów oleju. System będzie wykorzystywany zarówno na etapie prac rozwojowych, jak i podczas serwisowania sprężarek, wspomagając decyzję o zakresie planowanej naprawy. Na potrzeby firmy, funkcjonalność programu mVIDIA została rozbudowana o kreator zestawu analiz dla kompresorów śrubowych i dmuchaw Rootsa.

Przeczytaj więcej o WiViD™

Przeczytaj więcej o mVIDIA