Energetyka: ocena stanu elementów stojana generatora.

Po raz kolejny system AVAS w wersji z komputerem klasy PC oraz oprogramowaniem DAAC VSI zarejestrował sygnały drgań oraz parametry elektryczne pracy stojana turbogeneratora 230 MW w największej polskiej elektrowni. Uzyskane informacje analizowane są przez eksperta Instytutu Energetyki w Warszawie, prof. inż. Andrzeja Bytnara, który stosując autorską metodę oceny stanu technicznego wybranych elementów stojana, sugeruje zakres koniecznych do przeprowadzenia prac remontowych.

 

Galeria