DiBOX

 • Monitor poziomu drgań i parametrów procesowych
 • Do 12 wejść dla czujników drgań, temperatury, prędkości obrotowej i parametrów pracy urządzenia
 • Obliczanie przyspieszenia, prędkości i przemieszczenia drgań
 • Monitorowanie wartości skutecznej i szczytowej parametrów
 • 3 parametryzowane progi alarmowe z opóźnieniem alarmu
 • Wyznaczanie widma drgań
 • Wyświetlacz graficzny OLED
 • Wbudowana karta pamięci o pojemności 8 GB (rejestracja poziomów i przebiegów czasowych, pasmo 25,6 kHz)
 • Interfejs Ethernet, WiFi, GSM
 • Interfejsy przemysłowe
 • Wyjścia przekaźnikowe i analogowe 4-20 mA
 • Konfiguracja poprzez stronę WWW i darmowe oprogramowanie
 • 36 miesięcy gwarancji z monitorem zastępczym w 48 godzin

 

DiBOX jest podstawowym urządzeniem ciągłego nadzoru stanu technicznego maszyn i diagnostyki pojawiających się uszkodzeń.

Monitor drgań i parametrów procesowych o niespotykanej liczbie wejść: 4 dla czujników drgań, 4 dla czujników temperatury, 2 procesowe analogowe oraz 2 procesowe cyfrowe (np. prędkość obrotowa). Zapewniają one szerokie możliwości aplikacyjne oraz wyjątkową możliwość wdrożenia monitoringu parametrycznego (rozbieg/wybieg maszyny, zmiana obciążeń).

Dostępne oprogramowanie 

ATC_Monitor_logo

ATC Monitor zapewnia zdalną komunikację ze stacjonarnymi monitorami drgań i parametrów procesowych DiBOX, HEV-i, COBAD. Prezentuje bieżące wyniki analiz, przekroczenia poziomów, a także umożliwia ich zdalną konfigurację. Niezbędny w przypadku utrudnionego dostępu do systemu lub jego zainstalowania w innej lokalizacji. Obecnie, dostępny bez opłat w GooglePlay (Alitec Monitor) w wersji dla urządzeń mobilnych.

ic_launcher

mVIDIA to program którego funkcjonalność zaspokoi potrzeby nie tylko doświadczonego diagnosty, ale pozwoli zgłębić tajniki predykcyjnego utrzymania ruchu osobom, które dopiero zaczynają przygodę z pomiarem drgań.

Opracowany przy współpracy z diagnostami zestaw analiz oraz intuicyjny interfejs użytkownika pozwalają niezwykle efektywnie realizować codzienne zadania służb utrzymania ruchu.

Środowisko diagnostyki maszyn VIDIA. W zależności od potrzeb, instalowane na komputerze klasy PC lub serwerach ze zdalnym dostępem do urządzeń pomiarowych oraz bazy danych. Wspiera komunikację ze wszystkimi urządzeniami pomiarowymi Alitec. Posiada unikalną funkcjonalność w zakresie narzędzi oceny stanu technicznego i diagnostyki maszyn, obejmującą różne poziomy zaawansowania.

Przykłady zastosowań 

 Przemysł motoryzacyjny: ocena jakości produktu finalnego.

Przemysł motoryzacyjny: ocena jakości produktu finalnego.

 Energetyka: nadzór drganiowy generatora z turbiną gazową.

Energetyka: nadzór drganiowy generatora z turbiną gazową.

 Przemysł metalurgiczny: nadzór drganiowy wentylatora wyciągowego.

Przemysł metalurgiczny: nadzór drganiowy wentylatora wyciągowego.

 Spalarnia odpadów: nadzór drganiowy i termiczny pomp.

Spalarnia odpadów: nadzór drganiowy i termiczny pomp.

Zdalny monitoring stanu technicznego i diagnostyka maszyn.

Urządzenia DiBOX™ podłączone do sieci internetowej to unikalne narzędzie zdalnej diagnostyki maszyn. Możliwość ciągłego nadzoru nad pracą systemu i przesyłanie danych pomiarowych w dowolne miejsce na świecie pozwala znacznie obniżyć koszt utrzymania ruchu oraz skrócić czas reakcji serwisu. DiBOX™ umożliwia wczesną lokalizację problemu, dzięki czemu można zapobiec poważniejszym uszkodzeniom.

 • Monitor poziomu sygnałów. Cztery kanały pomiarowe urządzenia mogą zostać przystosowane do pracy z czujnikami drgań (wbudowany zasilacz dla czujników typu CLPS™), temperatury (Pt, NTC), sygnałami napięciowymi (AC, DC) i prądowymi (np. pętla prądowa 4-20 mA). Wbudowane algorytmy przetwarzania sygnału analizują jego widmo i wyznaczają poziomy w określonych pasmach częstotliwości. W sytuacji przekroczenia progów wyznaczonych przez użytkownika urządzenie zgłasza alarm.
 • Rejestrator poziomu sygnałów dzięki 24-bitowym przetwornikom analogowo-cyfrowym, niskoszumnym obwodom analogowym i odpowiednim algorytmom sterującym. Z odpowiednim oprogramowaniem DiBOX może wykonać pomiar i zarejestrować przebieg czasowy sygnału w celu przeprowadzenia szczegółowej diagnostyki uszkodzenia. Oprogramowanie może zostać zainstalowane na komputerze klasy PC, smartfonie lub tablecie.
 • Komunikacja Ethernet 100Base-TX oraz Wi-Fi. Indywidualne przypisanie adresu IP pozwala na budowę przewodowych i bezprzewodowych systemów pomiarowych o wysokim stopniu złożoności, wykorzystując urządzenia różnego typu. Wsparcie tego typu konstrukcji zapewnia dedykowany protokół komunikacyjny ATC MESbus™ oraz interfejs pełnej synchronizacji pomiarów. Podłączenie do systemów automatyki przemysłowej jest możliwe dzięki interfejsom analogowym (0-10 V oraz 4-20 mA) i cyfrowym MODBUS (RTU oraz TCP).
 • Wyświetlacz OLED prezentujący informacje o aktualnym poziomie sygnałów, stanie czujników, wyzwoleniu alarmu oraz pełnej konfiguracji i statusie urządzenia. Dla wejść typu AC, DC oraz CLPS użytkownik ma możliwość wyświetlenia tabeli istotnych składowych częstotliwości sygnału oraz uproszczonego obrazu jego widma, wskazującego na pojawienie się harmonicznych o wyższych amplitudach.   
 • Wbudowana karta pamięci o pojemności do 16 GB pozwala na zapis aktualnych wyników pomiarów, informacji odnośnie zmian sygnału i przekroczeniach progów alarmowych. Funkcja zapisu przebiegu czasowego sygnału (podczas alarmu) daje możliwość pełnej analizy urządzenia będącego w stanie krytycznym. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy wymuszenie warunków pracy maszyny, wobec której wystąpił alarm nie jest możliwe. Do wszystkich zarejestrowanych informacji użytkownik ma dostęp zdalny poprzez sieć Ethernet oraz Wi-Fi.
 • Konfiguracja i bieżąca analiza monitora poprzez stronę internetową. Na stronach WWW urządzenia wyświetlane są aktualne wyniki pomiarów, status alarmów, stan czujników i wykresy trendów. W systemach wyposażonych w karę pamięci istnieje opcja określenia warunków rejestracji sygnałów oraz przeglądania i kopiowania zawartości karty.

Wybór spośród kilku typów oprogramowania w celu dostosowania produktu do własnych potrzeb system DiBOX™  współpracuje z dedykowanym programem do akwizycji i prezentacji danych ATC DAQ™ oraz DiBOX Monitor™, jak również oprogramowaniem do monitorowania i diagnostyki maszyn mVIDIA oraz VIDIA™. Techniki wykorzystane w programach pozwalają na pełne dostosowywanie ich funkcjonalności do nietypowych wymagań. Dla użytkowników korzystających z własnego oprogramowania opcjonalnie udostępnianie są funkcje sterujące dla środowiska Matlab oraz biblioteki API dla języków Java oraz C/C++.  

Liczba kanałów wejściowych analogowo-cyfrowych4 z próbkowaniem jednoczesnym (inna konfiguracja dostępna na zamówienie)
Typ wejść analogowychnapięciowe, unipolarne/bipolarne, impedancja wejściowa min. 200 kΩ;
złącza śrubowe (inna konfiguracja dostępna na zamówienie)
wejścia dla czujników temperatury typu RTD oraz termopar
Konfiguracja wejść analogowychtryb napięciowy DC
tryb napięciowy DC z dołączonym źródłem prądowym do zasilania czujników CLPS™ (napięcie zasilania źródła 12 V lub 20 V)
tryb napięciowy AC
tryb napięciowy AC z dołączonym źródłem prądowym do zasilania czujników CLPS™ (napięcie zasilania źródła 12 V lub 20 V)
tryb pomiaru temperatury (czujniki Pt oraz NTC)
tryb cyfrowy
Zakres napięć dla wejść analogowych±0,6 V; ±1,2 V; ±3 V; ±6 V; ±12 V; ±15 V; 0÷20 V (zależnie od wersji)
Typ przetwornika analogowo-cyfrowego4 przetworniki typu ΔΣ
Rozdzielczość przetwornika analogowo-cyfrowego24 bity
Całkowity poziom szumów dla wejść analogowych (dane dla: fout = 32,768kHz,
zakres częstotliwości 12,6 kHz)
6 μVRMS (zakres wejściowy ±0,6 V)
90 μVRMS (zakres wejściowy ±15 V)
Częstotliwość próbkowania sygnału (fs)1..8 MHz
Efektywna częstotliwość próbkowania sygnału (fout) (częstotliwość aktualizacji danych wyjściowych)maksymalnie 65,536 kHz
Wbudowane filtrydolnoprzepustowy filtr analogowy trzeciego rzędu Butterwortha, częstotliwość graniczna
f3dB high = 68 kHz
górnoprzepustowy filtr analogowy pierwszego rzędu, częstotliwość graniczna
f3dB low = 0,5 Hz (tylko tryb AC)
dolnoprzepustowy cyfrowy filtr antyaliasingowy, liniowa faza, częstotliwość graniczna regulowana automatycznie do wartości f3dB high = 0,49fout
(f0,005dB high = 0,39fout, f-100dB high = 0,54fout)
Błąd wzmocnienia±0,05 %
Całkowity, maksymalny błąd pomiaru±0,1 % zakresu pomiarowego (przy kalibracji w warunkach pomiaru)
Kalibracjakalibracja fabryczna torów pomiarowych;
wbudowany mechanizm kalibracji poziomu zera;
Typ wyjść analogowychIzolowane galwanicznie:
prądowe 4-20 mA, maksymalny błąd 0,1%;
napięciowe 0-10 V, maksymalny błąd 0,1%;
Interfejs komunikacyjnyEthernet 10/100Base/TX, TCP/IP;
WiFi (IEEE 802.11bgn), TCP/IP;
cyfrowy interfejs pełnej synchronizacji procesu akwizycji sygnałów;
Protokół komunikacyjnyATC MESbus
Warunki pracytemperatura –5..+50°C; wilgotność: 10..90% RH bez kondensacji pary wodnej
OprogramowanieViMEA DAQ; ViMEA VIDIA; ViMEA DAAC/VSI; mVIDIA; API; funkcje sterujące Matlab; sterowniki dla LabView;
Zasilanie24V, złącze zasilające DC
Wymiary geometryczne99mm x 45,2mm x 113,6mm (WxSxG)

Newsletter

n